Vi planerar en kull till på Chilla i början på 2020. Hane meddelas senare!