Vi planerar en kull till på Chilla ” Momabo´s Hashtgging A Rock Move” i början på 2020.  Chilla hade en kull 2018 med 9 st mycket trevliga och vackra valpar. Svarta och  vita valpar förväntas !Hane meddelas senare!